Camilla Sussman,

Fastighetsadministratör

Laura Tepusi,

Fastighetsadministratör

Email:

laura.tepusi@hantverkslokaler.se

Tel: 031-7889190

Linn Åhsberg

Kommunikation

Email:

linn.ahsberg@hantverkslokaler.se

Tel: 031-7889190

Göran Nyberg

Fastighetsservice

Email:

goran@hantverkslokaler.se

Tel: 0723-000371

Fredrik Nihlmark,

Teknisk Projektledare

Email:

fredrik.nihlmark@hantverkslokaler.se

Tel: 0763-297183

Henrik Gyllander

Försäljning & Marknadsföringsansvarig 

Email:

henrik.gyllander@hantverkslokaler.se

Tel: 0738-788831

Peter Wiklund,

Förvaltningsansvarig

Email:

peter@hantverkslokaler.se

Tel: 0706-535634

Magnus Rösman,

VD

Email:

magnus.rosman@hantverkslokaler.se

Tel: 0708-400081