Camilla Sussman,

Fastighetsadministratör

Laura Tepusi,

Fastighetsadministratör

Email:

laura.tepusi@hantverkslokaler.se

Tel: 0723-200025

Linn Åhsberg

Marknad & Kommunikation

Email:

linn.ahsberg@hantverkslokaler.se

Tel: 0763-069045

Göran Nyberg,

Fastighetsservice

Email:

goran@hantverkslokaler.se

Tel: 0723-000371

Viktor Åhsberg,

Marknad/Uthyrning Göteborg

Email:

viktor@hantverkslokaler.se

Tel: 0723 336200