Skyltpolicy Jonsered Fabriker
 

Skyltprogrammets syfte

Jonsereds Fabriker är av riksintresse för kulturmiljövården.

Syftet är att ska en attraktiv modern karaktär tillsammans med en gammal industriell miljö.

Successivt skall äldre, ej anpassade skyltar, bytas ut till skyltar enligt skyltprogrammet.

Orienteringsskyltar

[Bild på orienteringsskyllt]

EX. på design av orienteringsskyllt vid infarten till området. Vit text på svart fond.

En tydlig samlings-och orienteringsskylt med alla företagsnamn skall finnas vid infarten till området.

Skylten ska vara belyst för tydlig läsbarhet.

Orienteringsskylten kan även finnas i direkt anslutning till verksamheternas entré på gemensam plats.

Skylten skall vara belyst för tydlig läsbarhet.

Fasadskyltar

[2 st bilder på fasadskyltar]

Ex. Friliggande lysande bokstäver.

Falskskyltar för annonsering av företagets namn placeras på avisad plats i form av friliggande lysande bokstäver.

Bokstäverna kan ha olika kulör.

 

Jonsered 190104.

  • Facebook
  • Instagram

Email: info@hantverkslokaler.se   |   Tel: 031-7889190   |   William Gibsons Väg 1, 433 76 Jonsered ​ © Copyright 2020   |  Alla Rättigheter Förbehållna | Hantverkslokaler i Göteborg AB